Contacteaza-ne: +40 766 530 307 | E-mail: contact@niuscooter.ro

Inregistrarea scuterelor electrice NIU

Felicitari! Tocmai ai devenit proprietarul unui scuter electric NIU.

Afla ce trebuie sa faci mai departe pentru a te putea plimba in voie cu scuterul tau electric NIU!

Scuterele electrice NIU intra in categoria mopede*, se inmatriculeaza la politia locala in functie de domiciliul proprietarilor, dupa ce acestia au facut declararea proprietatii la Directia Impozite si Taxe Locale de domiciliu. Aici vor primi Decizia de Impunere.

MOPED* – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Scuterele electrice vin insotite de COC (Certificat de Conformitate).

Actele necesare înregistrării mopedelor:

1. cererea de înregistrare, tipizat.
2. fișa de înregistrare, tipizat. 
3. actul de identitate al solicitantului persoană (în original și copie pentru persoane fizice) ;
4. certificatul de înregistrare al persoanei juridice (în original și copie), delegație/împuternicire din partea firmei, cartea de identitate a delegatului (original și copie);
5. actul de proprietate asupra vehiculului (factură sau contract de vânzare-cumpărare), original și copie;
6. cartea de identitate a vehiculului, având aplicată folia R.A.R, (original și copie);
7. dovada efectuării inspecției tehnice (original și copie), pentru vehiculele mai vechi de doi ani, pe care să se menționeze faptul că vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice și nu prezintă pericol pentru participanții la trafic/ în cazul vehiculelor noi certificatul de garanție(original și copie);
8. dovada plății contravalorii taxei de înregistrare(original);
9. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație(original);
10. dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare(original);
11. asigurarea obligatorie a vehiculului, (original și copie):
12. dovada radierii din evidențele ultimei administrații publice locale unde a fost înregistrat, în cazul unei înregistrări anterioare;
13. decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice/juridice-eliberată de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale de care apartineti.

Actele necesare eliberării unei noi plăcuţe:

1. cerere pt.eliberarea unei noi plăcuțe cu număr de înregistrare, tipizat;
2. actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
3. certificatul de înregistrare în circulație, original și copie;
4. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
5. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii);
6. dovada plăţii contravalorii plăcuței cu număr de înregistrare.

Taxele se plătesc la Oficiile Poștale , astfel:
– Taxa pentru înregistrarea mopedelor, în cuantum de aproximativ 40 lei.
– Taxa pentru certificatul de înregistrare, în cuantum de aproximativ  24 lei.
– Taxa contravaloare plăcuță cu nr. de înregistrare, în cuantum de aproximativ  30 lei.

 

Dupa inregistrarea scuterelor electrice NIU si obtinerea numerelor de inmatriculare, pentru a putea merge pe drumurile publice din Romania este necesara incheierea unei asigurari de raspundere civila RCA sau in functie de preferintele utilizatorului de asigurare CASCO. 

NIU SCOOTER ROMANIA

Reprezentanta oficiala NIU in Romania 

Program